Dades de l’1 de desembre

LLETRES: p + adelsu, PARAULES: 117
PUNTS: 609, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 2 0 2 1 0 0 0 6
d 0 0 2 0 2 1 0 1 6
e 0 0 3 2 1 2 1 0 9
l 0 1 5 1 1 2 0 0 10
p 12 11 20 15 8 7 1 2 76
s 1 1 5 1 0 1 0 0 9
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 15 15 35 21 13 13 2 3 117
Prefixos de dues lletres:
al-1 ap-1 as-4
de-4 du-2
el-1 es-8
la-3 ll-5 lu-2
pa-39 pe-23 pl-5 ps-1 pu-8
sa-8 se-1
up-1

Prefix freqüent de tres lletres:
pal-16

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-19

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
adelp-6 adelps-2 adelpsu-2 adelpu-2
adep-1 adeps-5 adepu-1 adlp-3
adlps-1 adlpu-1 adp-2 adps-2
adpsu-1 adpu-2 aelp-10 aelps-11
aelpsu-1 aelpu-2 aep-1 aeps-3
alp-8 alps-7 alpsu-3 alpu-6
ap-3 aps-6 apsu-3 apu-6
delpsu-1 delpu-1 dpu-1 elp-3
elps-1 elpu-1 eps-3 epsu-1
epu-1 lpsu-2 psu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'