Solucions de l’1 de desembre

LLETRES: p + adelsu, PARAULES: 117

Tutis
| despulla, despullada

Palíndroms
| apa, pap

Mots quadrats
| papa o papà, passa-passa

Solucions per prefixos
al
| àlep
ap
| apa
as
| asèpal, asèpala, aspa, aspada
de
| despesa, despull, despulla, despullada
du
| dupla, duple
el
| elapé
es
| espadada, espadella, espasa, espasada,
| espell, espès, espessa, espeu
la
| lapsa, lapse, lapsus
ll
| llapa, llapassa, llepa, llepada,
| llepassa
lu
| lupa, lupus
pa
| padda, padellàs, paella, paellada,
| pal, pala, palada, palau,
| pàlea, palès, palesa, palla o pal·la,
| pallada, pallassa, pallassada, pallús,
| pallussa, palp, palpada, a palpes,
| pap, papa o papà, papada, papal,
| papau, papessa, papu o papú, papuda,
| pàpula, papus, pas, passa,
| passada, passa-passa, pau, paül,
| paula o paüla, pausa, pausada
pe
| pedada, pedal, pedalada, pel o pèl,
| pela, pelada, peladella, pelalla,
| peleà, pell, pella, pelluda,
| peluda, pelussa, pepa, pes,
| pesada, pesadesa, pesal, pesa-sals,
| peu, peuada, peülla
pl
| pla, plapa, ple, plepa,
| plus
ps
| pse
pu
| pua, puada, pudu, puell,
| puella, pulla, pupa, pus
sa
| salep, salpa, salpàs, salpassa,
| sap, sapa, saplà, saupa
se
| sèpal
up
| upa