Dades del 2 de desembre

LLETRES: n + abelot, PARAULES: 131
PUNTS: 650, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 6 8 8 4 2 1 0 0 30
b 3 4 6 8 2 2 1 0 0 26
e 1 2 2 2 2 2 0 0 1 12
l 0 2 3 9 4 0 0 0 0 18
n 5 8 6 1 2 0 0 0 0 22
o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
t 2 3 3 7 4 3 0 0 0 22
Σ 13 25 28 35 18 9 2 0 1 131
Prefixos de dues lletres:
ab-2 al-6 an-16 at-6
ba-11 be-3 bl-3 bo-9
eb-1 en-9 et-2
la-3 le-3 ll-10 lo-2
na-9 ne-6 no-7
on-1
ta-12 te-5 to-5

Prefix freqüent de tres lletres:
tan-7

Sufix freqüent de tres lletres:
nat-12

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
abeln-3 abelno-3 abelnot-1 abelnt-2
aben-1 abenot-1 abent-5 abln-4
ablnt-1 abn-3 abno-1 abnot-3
abnt-2 aeln-5 aelno-1 aelnot-6
aelnt-15 aen-2 aenot-1 aent-8
aln-4 alno-2 alnot-4 alnt-10
an-2 ano-5 anot-7 ant-10
belno-1 ben-2 benot-3 bno-2
elno-1 elnot-1 elnt-2 en-1
eno-1 enot-1 ent-2 no-1
not-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'