Dades del 3 de desembre

LLETRES: t (central) + a d i p r
PARAULES: 151, PUNTS: 876, TUTIS: 10

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 3 6 5 9 4 0 0 28
d 1 2 1 2 2 0 0 0 8
i 0 2 1 0 1 0 0 0 4
p 1 5 7 7 4 2 2 1 29
r 1 1 2 3 1 0 1 0 9
t 9 13 20 14 7 5 3 2 73
Σ 13 26 37 31 24 11 6 3 151
Prefixos de dues lletres:
ad-2 ap-13 ar-5 at-8
da-4 di-4
ir-2 it-2
pa-21 pi-7 pr-1
ra-9
ta-33 ti-18 tr-22

Prefix freqüent de tres lletres:
tri-18

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-14

Hi ha 10 tutis:
- 5 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
adiprt-10 adipt-2 adirt-13 adit-2
adprt-4 adpt-2 adrt-7 adt-1
aiprt-21 aipt-9 airt-23 ait-3
aprt-16 apt-6 art-16 at-2
dit-1 ipt-4 irt-6 it-3


Per definicions, veure 'Sobre les dades'