Solucions del 3 de desembre

LLETRES: t + adipr, PARAULES: 151

Tutis
| apàtrida, diaprat, partida, partidari,
| partidària, pitrada, rapiditat, tapírid,
| tripada, tripartida

Palíndroms
| ratar, tartrat, tat, tit,
| titit

Mots quadrats
| tàrtar, tatà, tira-tira, tití

Solucions per prefixos
ad
| adaptar, adipat
ap
| aparat, apariat, aparrat, apart,
| apartada, apartar, apartat, àpat,
| apatia, apatita, apàtrida, apitrar,
| apta
ar
| ardat, ardit, ariditat, arpat,
| art
at
| atardar, atiar, atipar, atrapada,
| atrapar, atri, atrit, atrita
da
| data, datar, datari, dataria
di
| diaprat, dit, dita o dità, ditada
ir
| irat, irritar
it
| itri, ítria
pa
| papat, parat, parit, paritari,
| paritària, paritat, part, parta,
| partida, partidari, partidària, partir,
| partit, patarí, patata, patatada,
| patatar, pati o patí, patir, patri,
| pàtria
pi
| pirata, pirita, pit, pita,
| piti, pítia, pitrada
pr
| prat
ra
| radiat, rapiditat, raptar, raritat,
| rat, rata, ratada, ratar,
| ratat
ta
| tai, tap, tapa, tapada,
| tapar, tàpara, taparada, tapí,
| tàpia, tapiada, tapiar, tapir,
| tapírid, tapit, tar, tara,
| tarar, tararà, tararí, tard,
| tarda o tardà, tardar, tarditat, tarida,
| tartà, tàrtar, tàrtara, tartrà,
| tartrat, tat, tatà, tàtar,
| tàtara
ti
| tia, tiara, tip, tipa,
| tipi, tir, tira o tirà, tirada,
| tirar, tirat, tira-tira, tiri,
| tirià o tíria, tírria, tit, tita o tità,
| tití, titit
tr
| traïda, trair, trairar, trapa,
| tri, tria, triada o tríada, triar,
| triat, tripa, tripada, tripartida,
| tripartir, tripartit, trip-trap, triradiada,
| triradiat, trit, trita, triti,
| tritiada, tritiat