Dades del 4 de desembre

LLETRES: d + acelmu, PARAULES: 104
PUNTS: 556, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 3 4 2 3 2 2 0 16
c 0 3 5 12 7 0 2 0 29
d 7 10 5 3 1 0 0 0 26
e 0 1 1 0 1 0 1 0 4
l 0 1 3 1 3 1 1 0 10
m 0 3 0 4 7 0 3 1 18
u 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Σ 7 21 18 23 22 3 9 1 104
Prefixos de dues lletres:
ac-4 ad-2 ae-1 al-7 am-1 au-1
ca-21 ce-3 cl-1 cu-4
da-8 de-10 du-8
ed-3 em-1
la-4 ll-5 lu-1
ma-8 me-6 mu-4
ul-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
cad-8 cal-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-41

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acd-1 acde-3 acdel-7 acdelmu-1
acdelu-4 acdeu-2 acdl-6 acdlm-3
acdlmu-2 acdlu-6 acdm-3 acdmu-1
acdu-5 ad-2 ade-2 adel-5
adelm-8 adelmu-3 adelu-3 adem-3
adeu-1 adl-6 adlm-1 adlmu-2
adlu-7 adm-3 admu-3 adu-1
cdu-2 del-1 delm-1 delu-2
dem-1 deu-1 dlu-1 dmu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'