Solucions del 4 de desembre

LLETRES: d + acelmu, PARAULES: 104

Tutis
| maleducada

Palíndroms
| dad

Mots quadrats
| dada o dadà, dumdum

Solucions per prefixos
ac
| aclucada, aculada, aculeada, acumulada
ad
| adam, adeu
ae
| aede
al
| alada, alcaldada, alcalde, aldea o aldeà,
| allada, almud, aluda
am
| amelada
au
| auleda
ca
| cada, càdec, cadell, cadella,
| cadellada, caduc, caduca, caduceu,
| calada, cald, calda, caldea,
| caldeu, callada, calmada, calmuda,
| camada, camallada, camuda, caudada,
| caudal
ce
| cèdula, celada, celluda
cl
| cleda
cu
| cuada, cucada, cudú, culada
da
| dad, dada o dadà, dal, dall,
| dalla, dallada, dama o damà, dau
de
| dea, decà, dècada, dèdal,
| del, delada, dellà, delme,
| demà, deu o déu
du
| dual, duc, ducal, duel,
| dula, dull, duma, dumdum
ed
| edema, educada, edul
em
| emmallada
la
| làmed, lamel·lada, lauda, laude
ll
| llacada, lladella, llauada, lleuda,
| llucada
lu
| luda
ma
| macada, macadam, maclada, maleducada,
| mallada, mamada, mamellada, mamelluda
me
| meda, medalla, mede, medul·la,
| melada, melmelada
mu
| muda, mudada, mudella, mullada
ul
| ullada