Dades del 5 de desembre

LLETRES: o + clnsuv, PARAULES: 68
PUNTS: 253, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
c 4 6 9 4 4 2 29
l 1 3 3 0 0 0 7
n 3 1 1 1 1 0 7
o 1 4 2 0 0 0 7
s 4 6 4 0 0 0 14
u 0 0 0 0 0 0 0
v 2 0 0 2 0 0 4
Σ 15 20 19 7 5 2 68
Prefixos de dues lletres:
cl-4 co-22 cu-3
ll-3 lo-4
no-4 nu-3
oc-1 on-1 os-4 ov-1
so-12 su-2
vo-4

Prefix freqüent de tres lletres:
con-8

Sufix freqüent de tres lletres:
los-5

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
clno-3 clnos-1 clnosu-2 clnosuv-1
clo-5 clos-7 closu-3 clou-3
cno-4 cnosu-1 co-2 cos-6
cosu-3 cou-1 lnosuv-1 lnouv-1
los-7 losv-1 louv-2 lov-1
no-1 nos-5 nosu-1 nou-1
os-2 osu-2 osv-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'