Solucions del 5 de desembre

LLETRES: o + clnsuv, PARAULES: 68

Tutis
| convuls

Palíndroms
| coc, non-non, ossó, sonós

Mots quadrats
| cloc-cloc, coco o cocó, non-non

Solucions per prefixos
cl
| cloc-cloc, clon, clonus, clos
co
| coc, coco o cocó, cocou, còcul,
| col, coll, colló, colon o còlon,
| colós, con, conc, conclús,
| conco, conlloc, consol o cònsol, conus,
| convuls, cos, coscó, coscoll,
| cosó, cossol
cu
| cucós, cuscussó, cussol
ll
| lloc, llos, llosc
lo
| lòcul, locus, los, löss
no
| noc, non-non, nos, nou
nu
| nuós, núvol, nuvolós
oc
| òcul
on
| onso
os
| osc, òscul, ossó, ossós
ov
| òvul
so
| soc, socó, sòcol, sol o sòl,
| solc, soll, solo, sols,
| son, sonós, sonso, sou
su
| sucós, suós
vo
| vol, volvós, vòlvul, vos o vós