Dades del 6 de desembre

LLETRES: e + abjors, PARAULES: 128
PUNTS: 772, TUTIS: 4 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 1 2 3 0 2 2 2 0 14
b 1 5 5 8 8 5 0 2 0 34
e 2 4 5 1 1 6 2 2 0 23
j 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
o 0 3 3 3 2 0 0 0 0 11
r 2 2 6 4 3 2 0 0 0 19
s 2 2 6 4 5 5 1 0 1 26
Σ 9 17 27 23 20 20 5 6 1 128
Prefixos de dues lletres:
ar-10 as-4
ba-14 be-7 bo-8 br-5
er-9 es-14
ja-1
ob-7 or-3 os-1
ra-7 re-7 ro-5
sa-6 se-12 so-8

Prefix freqüent de tres lletres:
esb-12

Sufix freqüent de tres lletres:
era-19

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
abe-1 abejor-1 abejors-4 abejr-5
abejrs-3 abeor-6 abeors-9 abeos-2
aber-8 abers-11 abes-3 aejor-1
aejors-3 aejr-1 aejrs-2 aeors-9
aer-10 aers-10 aes-2 be-1
beo-1 beor-5 beors-6 beos-5
ber-4 bers-1 bes-1 eor-2
eors-4 er-2 ers-4 es-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'