Solucions del 6 de desembre

LLETRES: e + abjors, PARAULES: 128

Tutis
| esbarjo, esbarjós, esbarjosa, esbojarrar-se

Palíndroms
| ses

Mots quadrats
| bebè, berber, erer, rere

Solucions per prefixos
ar
| arbre, arbrer, arè, àrea,
| arrear, arrebossar, arrere, arres,
| arrosser, arrossera
as
| ase, assessor, assessora, assessorar
ba
| barbarejar, barbejar, barber, barbera,
| barbre, barreja, barrejar, barrera,
| barreró, barroer, barroera, base,
| baser, basera
be
| beabà, bebè, berber, bes,
| besar, bessa, bessó
bo
| bòer, bòrees, borrejar, borrer,
| borrera, bossarrera, bosser, bossera
br
| brasejar, braser, brea, bres,
| bressar
er
| era, erb, erer, erera,
| ererar, erra, errar, erro,
| error
es
| esbarbar, esbarjo, esbarjós, esbarjosa,
| esbarrar, esbarrejar, esbessar, esbojarrar-se,
| esborrar, esbós, esbossar, esbrossar,
| essa, ésser
ja
| jàssera
ob
| obès, obesa, oboè, obrer,
| obrera, obsés, obsessa
or
| orbe, orejar, orsejar
os
| ossera
ra
| rabasser, rabejar, rabera, rarejar,
| raresa, raser, rasera
re
| rea, rebé, rebre, rere,
| res, resar, ressò
ro
| rober, robera, roser, roserar,
| rossejar
sa
| sabea, saber, sabre, sabrejar,
| sasserès, sasseresa
se
| sebó, seborrea, ser, serè,
| serós, serosa, serra o serrà, serrabosses,
| serrar, serrejar, serrera, ses
so
| sobre, sobrebò, sobreòs, sobrer,
| sobrera, sorrejar, sorrer, sorrera