Dades del 7 de desembre

LLETRES: a + cdeqtu, PARAULES: 81
PUNTS: 318, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 9 2 2 2 1 1 18
c 3 6 11 3 5 0 0 28
d 3 4 1 1 0 0 0 9
e 1 1 1 1 1 0 0 5
q 0 0 3 0 1 0 0 4
t 3 9 3 2 0 0 0 17
u 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 11 29 21 9 9 1 1 81
Prefixos de dues lletres:
ac-3 ad-3 ae-1 aq-3 at-5 au-3
ca-20 cu-8
da-4 de-3 du-2
ed-4 et-1
qu-4
ta-12 te-3 tu-2

Prefix freqüent de tres lletres:
cau-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-11

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 acd-1 acde-3 acdeqtu-1
acdet-1 acdetu-1 acdeu-2 acdt-2
acdtu-2 acdu-5 aceqtu-1 acequ-1
acet-6 acetu-3 act-7 actu-7
acu-7 ad-2 ade-2 adeqtu-1
adequ-3 adet-2 adeu-1 adt-1
adtu-1 adu-1 aeqtu-1 aequ-2
aet-3 aetu-3 at-2 atu-5

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'