Dades del 9 de desembre

LLETRES: i + clmort, PARAULES: 188
PUNTS: 947, TUTIS: 3 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 2 11 8 14 8 9 0 1 53
i 3 3 2 1 2 1 0 0 12
l 1 5 9 2 2 0 2 1 22
m 2 6 7 6 4 3 1 1 30
o 3 4 5 3 2 0 0 0 17
r 3 1 2 3 1 0 0 0 10
t 7 8 11 6 3 7 1 1 44
Σ 21 38 44 35 22 20 4 4 188
Prefixos de dues lletres:
ci-15 cl-5 co-24 cr-9
ic-2 il-5 io-3 it-2
li-12 ll-7 lo-3
mi-23 mo-7
oc-2 oi-2 ol-2 oo-4 or-4 ot-3
ri-6 ro-4
ti-19 to-8 tr-17

Prefix freqüent de tres lletres:
tri-17

Sufix freqüent de tres lletres:
tic-17

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
cil-4 cilmo-4 cilmor-1 cilmort-3
cilmot-1 cilo-3 cilor-7 cilort-9
cilot-7 cilr-2 cilt-5 cim-2
cimo-6 cimor-3 cimort-7 cimot-4
cimr-1 cimrt-2 cimt-2 cio-4
cior-5 ciort-11 ciot-6 cir-6
cirt-6 cit-1 il-2 ilm-4
ilmo-4 ilmor-2 ilmort-1 ilmot-3
ilmrt-1 ilmt-2 ilo-2 ilor-2
ilort-6 ilot-8 ilr-3 ilrt-2
ilt-3 im-1 imor-3 imort-2
imot-2 imr-1 imt-1 io-2
ior-3 iort-4 iot-3 irt-6
it-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'