Dades del 10 de desembre

LLETRES: s + acilrx, PARAULES: 181
PUNTS: 1009, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 6 5 7 6 2 1 33
c 1 5 9 11 7 8 4 1 46
i 1 1 0 1 0 0 0 0 3
l 2 3 3 6 5 0 0 0 19
r 2 3 2 6 1 1 0 0 15
s 6 8 14 14 10 4 5 0 61
x 0 0 1 1 1 0 1 0 4
Σ 13 25 35 44 31 19 12 2 181
Prefixos de dues lletres:
ac-5 al-7 ar-7 as-13 ax-1
ca-30 ci-5 cl-7 cr-4
ic-1 ir-2
la-4 li-5 ll-10
ra-11 ri-4
sa-36 si-25
xa-1 xi-3

Prefix freqüent de tres lletres:
sal-18

Sufix freqüent de tres lletres:
sar-14

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
acilrs-10 acilrsx-1 acils-23 acirs-16
acis-5 acisx-1 aclrs-7 acls-7
acrs-20 acs-9 ailrs-8 ailrsx-1
ails-16 airs-17 ais-3 aisx-2
alrs-4 als-8 ars-7 cils-3
cirs-2 cis-2 ils-5 irs-3
is-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'