Solucions del 10 de desembre

LLETRES: s + acilrx, PARAULES: 181

Tutis
| xisclar

Palíndroms
| rasar, sis

Solucions per prefixos
ac
| acalàsia, acariasi, àcars, acrasial,
| acrasials
al
| alís, alisa, alisi, alisis,
| allassa, allisar, alsacià
ar
| arrais, arrasar, arrasir-se, arriscar,
| arrissar, arsi, àrsia
as
| asc, ascariasi, asci, àscia,
| ascla, asclar, asil, asilar,
| assaciar, assalariar, assassí, assiri,
| assirià o assíria
ax
| axis
ca
| calàsia, calissaia, callís, carals,
| carassa, carassi, carcàs, carcassa,
| carràs, carrasca, carrascar, carrascla,
| carrasclar, cars, cas, casa,
| casaca, casal, casalici, casar,
| casc, casca, cascall, cascar,
| cascarra, cassa, cassal, cassalla,
| cassar, càssia
ci
| circassià, cisa, cisalla, cisallar,
| cisar
cl
| clarissa, clasc, clasca, clàssic,
| clàssica, clisi, clissar
cr
| cras, crasi, crassa, crisi
ic
| ics
ir
| iris, irisar
la
| las, lascar, lassa, lassar
li
| liasa, liàsic, liàsica, lis,
| lisi
ll
| llas, llassa, llassar, llassís,
| llis, llisa, llisall, llisar,
| lliscar, llissa
ra
| rais, raïssa, ras, rasa,
| rasar, rascar, rascàs, rascassa,
| rascla, rasclar, rassa
ri
| ris, risc, riscla, rissar
sa
| sac, saca, sacar, sacarí,
| sacàric, sacàrica, saciar, sacra,
| sacsar, saia, saial, sal,
| sala, salar, salari, salarial,
| sali o salí, sàlia, salic o sàlic, sàlica,
| salicàcia, salicall, salicar, salicària,
| salicilar, salicílic, sallar, salsa,
| salsir, sara, sarià, sarraí,
| sarri, sàrria, sarriassa, sarsa
si
| sia, sial, siàlic, siàlica,
| sic, sicari, sicària, sicilià,
| sil, silà, silici, silícia,
| silícic, silícica, silil, sililar,
| siri, sirià o síria, siríac, siríaca,
| sis, sisal, sisca, siscall,
| siscla
xa
| xassís
xi
| xilarials, xisca, xisclar