Solucions de l’11 de desembre

LLETRES: g + aipru, PARAULES: 80

Tutis
| gripau, guipar, paraguaià, paraigua,
| piragua

Palíndroms
| agà, gag

Mots quadrats
| agar-agar, gara-gara

Solucions per prefixos
ag
| agà, agar, agar-agar, agarrar,
| agra, agrair, agrari, agrària,
| agrir, agrupar, aguar
ai
| aigua
ap
| apagar
ar
| argiu, argüir, arruga, arrugar
au
| àugur, augurar, auguri, auriga
ga
| gag, gai, gaia, gaig,
| gara-gara, gàrgara, garra, garrí,
| garriga, garrigar
gi
| giga, gir, gira, girar,
| girigar
gr
| gra, grapa, grapar, grappa,
| grau, grip, gripau, grípia,
| griu, grua, gruar, grup
gu
| gúa, guaira, guapa, guarà,
| guarir, guia, guiar, guipar,
| guipur, gur, guru
ir
| irrigar
pa
| paga o pagà, pagaia, pagar, papagai,
| paraguaià, paraigua
pi
| piga, pigarg, pigra, piragua
pu
| puagra, puig, purga, purgar
ra
| raig
ru
| ruga, rugir
ui
| uigur
ur
| urgir, uruguaià