Dades del 12 de desembre

LLETRES: h + aimntu, PARAULES: 28
PUNTS: 154, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h 4 5 2 5 1 1 1 0 0 19
i 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
m 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
t 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 5 6 3 6 3 2 2 0 1 28
Prefixos de dues lletres:
ha-4 hi-2 hu-13
in-3
ma-1
na-1
ta-2 th-2

Prefix freqüent de tres lletres:
hum-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ana-4

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 11 lletres

Subconjunts:
ahim-1 ahimntu-2 ahimnu-3 ahimtu-2
ahint-2 ahit-5 ahm-1 ahmnu-1
ahmt-1 ahmu-1 ahnu-2 aht-1
himtu-1 hitu-1 hiu-1 hmu-1
hnu-1 htu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'