Dades del 13 de desembre

LLETRES: f + acorsu, PARAULES: 81
PUNTS: 366, TUTIS: 2 (2 DE PERFECTES)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 1 2 2 1 0 0 1 7
c 2 1 2 0 0 0 0 0 5
f 9 13 18 8 1 2 2 0 53
o 1 0 0 0 1 0 0 0 2
r 0 1 0 0 0 0 0 0 1
s 0 3 2 2 3 1 1 0 12
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 13 19 24 12 6 3 3 1 81
Prefixos de dues lletres:
af-6 ar-1
ca-1 co-4
fa-8 fo-26 fr-7 fu-12
of-2
ru-1
sa-5 so-5 su-2
uf-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fos-12

Sufixos freqüents de tres lletres:
sar-4 osa-4

Hi ha 2 tutis perfectes

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
acf-1 acfo-2 acfor-4 acforsu-2
acfos-1 acfr-1 acfrs-2 afo-1
afor-7 afors-9 afos-5 afr-3
afrs-3 afrsu-1 afru-8 afs-3
afsu-1 afu-2 cfo-2 cfor-2
cfors-1 cfos-1 cfosu-1 cfsu-1
fo-2 for-2 fors-3 forsu-1
foru-3 fou-1 frsu-1 fru-3
fsu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'