Solucions del 13 de desembre

LLETRES: f + acorsu, PARAULES: 81

Tutis
| ofuscar, sufocar

Mots quadrats
| fofo, fru-fru, fúrfur

Solucions per prefixos
af
| afarrossar-se, afàs, aforar, afrau,
| afuar, afusar
ar
| arrufar
ca
| caf
co
| cof, cofa, cofar, corfa
fa
| far, faraó, fàrfara, faró,
| farro, farsa, fas, fasos
fo
| foc, foca, focus, fofa,
| fofo, for, fora o forà, forc,
| forca, forcar, forcó, forra,
| forro, fosa, fosc, fosca,
| foscor, fosfà, fòsfor, fosforar,
| fosforós, fosforosa, fosfur, fossa,
| fossar, fou
fr
| fra, frac, fracàs, fracassar,
| fraró, frau, fru-fru
fu
| fua, fucus, fur, fura,
| furar, fúrfur, furó, furor,
| furra, furro, fus, fusa
of
| en off, ofuscar
ru
| rufa
sa
| safa, safarós, safarosa, safra o safrà,
| sassafràs
so
| sofà, sòfora, sofra, sofrós,
| sofrosa
su
| sufocar, surf
uf
| ufà