Dades del 14 de desembre

LLETRES: d + abnost, PARAULES: 79
PUNTS: 438, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 1 2 3 3 2 1 1 13
b 0 2 4 5 3 2 2 0 18
d 3 5 2 2 1 0 0 0 13
n 0 2 1 4 2 0 0 0 9
o 1 1 3 4 1 0 0 0 10
s 1 1 2 2 3 1 0 0 10
t 0 0 1 1 3 0 1 0 6
Σ 5 12 15 21 16 5 4 1 79
Prefixos de dues lletres:
ab-4 ad-3 an-4 at-2
ba-9 bo-9
da-5 do-8
na-6 no-3
od-3 on-6 os-1
sa-3 so-7
ta-3 to-3

Prefixos freqüents de tres lletres:
bon-5 ond-5

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-35

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
abd-2 abdn-3 abdno-5 abdnos-2
abdnost-1 abdnot-3 abdnt-1 abdo-3
abdos-1 abdost-1 abdot-1 abds-1
abdst-1 ad-2 adn-5 adno-7
adnos-6 adnost-3 adnot-5 adns-4
adnst-2 adnt-4 ado-1 ados-3
adost-2 adot-1 ads-1 adst-1
adt-1 bdno-1 dnos-2 do-1
dos-1 dot-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'