Dades del 15 de desembre

LLETRES: a + cmnpy, PARAULES: 58
PUNTS: 220, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 4 2 0 0 1 0 0 7
c 2 5 4 3 1 1 1 17
m 2 5 3 2 1 0 0 13
n 2 5 1 0 0 1 0 9
p 3 4 2 2 1 0 0 12
y 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 13 21 10 7 4 2 1 58
Prefixos de dues lletres:
am-2 an-3 ap-1 ay-1
ca-17
ma-13
na-4 ny-5
pa-12

Prefixos freqüents de tres lletres:
can-8 man-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ana-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 5 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 6 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
ac-1 acm-3 acmn-2 acmnp-1
acmnpy-2 acmny-2 acmp-2 acn-8
acnp-1 acny-2 acp-4 am-3
amn-3 amnp-2 amny-4 amp-3
an-2 anp-5 anpy-3 any-2
ap-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'