Solucions del 15 de desembre

LLETRES: a + cmnpy, PARAULES: 58

Tutis
| campanya, campmanya

Palíndroms
| ama, apa, canac, mam,
| nan, pap

Mots quadrats
| caca, cancan, mama o mamà, nana,
| nyam-nyam, papa o papà

Solucions per prefixos
am
| ama, amanyac
an
| anap, anca, any
ap
| apa
ay
| ayn
ca
| caca, cama, camp, campa,
| campana, campanya, campmanya, can,
| cana, canac, canaca, canana,
| canca, cancan, canya, cap,
| capa
ma
| mac, maca, mam, mama o mamà,
| mana, manc, manca, mannà,
| mannan, manya o manyà, manyac, manyana,
| mapa
na
| nan, nana, nap, napa
ny
| nyac, nyam, nyam-nyam, nyap,
| nyapa
pa
| en pac de, paca, pacana, pam,
| pampa, pampana, pana, panamà,
| panna, pany, pap, papa o papà