Dades del 16 de desembre

LLETRES: e + aimnot, PARAULES: 140
PUNTS: 929, TUTIS: 10 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 Σ
a 1 3 3 3 6 2 4 2 2 0 0 0 26
e 6 2 4 1 5 4 0 2 2 1 0 0 27
i 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 8
m 2 6 7 6 3 2 5 1 1 1 0 1 35
n 3 2 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0 14
o 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
t 3 3 6 6 5 2 0 1 0 0 0 0 26
Σ 16 17 26 19 19 17 9 8 5 3 0 1 140
Prefixos de dues lletres:
am-10 an-10 at-6
ei-3 em-4 en-14 eo-1 et-5
ie-2 im-3 in-2 it-1
ma-9 me-16 mi-3 mo-7
ne-9 ni-2 no-3
oi-2 om-2
ta-1 te-17 ti-5 to-3

Prefix freqüent de tres lletres:
ent-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-40

Hi ha 10 tutis:
- 5 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres
- 1 de 14 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
aei-1 aeim-1 aeimn-2 aeimno-3
aeimnot-10 aeimnt-17 aeimo-1 aeimt-2
aein-2 aeinot-1 aeint-12 aeit-3
aem-2 aemn-4 aemno-2 aemnot-6
aemnt-14 aemt-4 aen-2 aenot-1
aent-8 aet-3 eimnot-2 eimnt-6
eimt-3 ein-1 einot-1 eint-2
eit-3 em-1 emnot-6 emnt-3
emot-2 emt-2 en-1 eno-1
enot-1 ent-2 et-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'