Dades del 17 de desembre

LLETRES: i + adpstu, PARAULES: 147
PUNTS: 730, TUTIS: 2 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 1 3 11 2 1 1 24
d 2 2 3 2 3 8 3 1 24
i 1 2 1 0 0 0 0 0 4
p 5 8 8 9 3 1 0 0 34
s 3 6 8 4 3 0 1 0 25
t 4 11 7 3 1 2 1 0 29
u 1 1 0 2 2 1 0 0 7
Σ 17 34 28 23 23 14 6 2 147
Prefixos de dues lletres:
ad-4 ai-2 ap-6 as-10 au-2
da-5 di-19
ia-2 id-1 is-1
pa-13 pi-17 ps-1 pu-3
sa-7 si-10 su-8
ta-10 ti-12 tu-7
ua-1 ui-1 up-2 us-3

Prefix freqüent de tres lletres:
dia-8

Sufix freqüent de tres lletres:
tiu-10

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 6 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
adi-3 adip-2 adips-10 adipst-2
adipstu-2 adipsu-1 adipt-2 adiptu-4
adis-3 adist-6 adistu-8 adisu-4
adit-2 aditu-3 adiu-1 ai-3
aip-6 aips-8 aipst-6 aipstu-1
aipsu-1 aipt-9 aiptu-4 ais-3
aist-5 aistu-4 aisu-2 ait-3
aitu-1 dipsu-1 diptu-1 dipu-1
dis-1 dist-2 distu-1 disu-3
dit-1 ip-1 ips-2 ipstu-1
ipsu-1 ipt-4 iptu-1 ipu-3
is-1 ist-3 istu-2 isu-2
it-3 itu-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'