Dades del 18 de desembre

LLETRES: p + acdmor, PARAULES: 149
PUNTS: 848, TUTIS: 6 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 2 5 6 7 7 4 2 1 35
c 2 6 9 4 7 2 3 3 0 36
d 0 1 3 1 1 0 0 0 0 6
m 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
o 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
p 10 12 17 10 7 4 0 0 0 60
r 1 1 2 1 1 1 0 0 0 7
Σ 14 24 38 22 24 14 7 5 1 149
Prefixos de dues lletres:
ac-10 am-1 ap-15 ar-9
ca-21 co-15
do-1 dr-5
ma-3
op-2
pa-25 po-29 pr-6
ra-7

Prefixos freqüents de tres lletres:
par-12 cap-12

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-20

Hi ha 6 tutis:
- 3 de 9 lletres
- 3 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
acdmop-1 acdmopr-6 acdmp-1 acdop-1
acdopr-7 acdp-2 acdpr-1 acmopr-4
acmp-2 acmpr-2 acop-7 acopr-12
acp-4 acpr-11 admop-2 adop-3
adopr-16 adp-2 adpr-10 amop-2
amopr-2 amp-3 ampr-6 aop-2
aopr-11 ap-3 apr-12 cop-3
copr-2 dmopr-1 dopr-1 mop-2
op-1 opr-4

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'