Solucions del 18 de desembre

LLETRES: p + acdmor, PARAULES: 149

Tutis
| acampador, acampadora, comparada, comparador,
| comprador, compradora

Palíndroms
| apa, pap, pop, rapar

Mots quadrats
| papa o papà

Solucions per prefixos
ac
| acampada, acampador, acampadora, acampar,
| acaparador, acaparadora, acaparar, acopar,
| acrocarp, acrocarpa
am
| amprar
ap
| apa, apamar, aparador, aparadora,
| aparcar, aparracar, aparrada, àpoca,
| apocar, apocopar, àpoda, apomada,
| apomar, apradar, apropar
ar
| arpa, arpada, arpar, arpó,
| arrap, arrapada, arrapar, arrop,
| arropar
ca
| cadap, cadmopó, camp, campa,
| campar, cap, capa, capada,
| capador, capadora, capar, caparra,
| caparrada, caparró, capó, capoc,
| cap-rodo, carcomprar, carp, carpa,
| carpó
co
| comparada, comparador, comparar, compra,
| comprador, compradora, comprar, cop,
| copa, copada, copar, copó,
| copra, copró, còrpora
do
| dopar
dr
| drap, drapada, drapar, dropa,
| dropo
ma
| mampara, mapa, mapar
op
| opac, opaca
pa
| en pac de, paca, padda, padró,
| pam, pampa, paó, paor,
| pap, papa o papà, papada, papar,
| paparra, a la par o par, parada, parado,
| parador, paradora, paramà, parar,
| parc, parca, parra, parrac,
| parraca
po
| poar, poc, poca, poda,
| podada, podador, podadora, podar,
| podocarp, pom, poma, pomada,
| pomar, pompa, pompó, pop,
| popa, popar, por, porada,
| porc, porca, porcada, porcar,
| porpra, porprada, porra, porrada,
| porro o porró
pr
| prada, pro, proa, pròdrom,
| prop, propà
ra
| rampa, rap, rapa, rapada,
| rapador, rapadora, rapar