Dades del 19 de desembre

LLETRES: b + cimrsu, PARAULES: 34
PUNTS: 143, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
b 6 5 3 5 1 0 20
c 1 0 1 0 0 0 2
i 0 1 0 1 0 0 2
m 0 0 0 0 0 0 0
r 0 1 0 0 0 0 1
s 0 0 1 1 1 2 5
u 0 2 1 1 0 0 4
Σ 7 9 6 8 2 2 34
Prefixos de dues lletres:
bi-3 br-8 bu-9
cu-2
ib-1 im-1
ru-1
su-5
ub-1 um-1 ur-2

Prefix freqüent de tres lletres:
bru-6

Sufix freqüent de tres lletres:
bis-3

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
bcimrsu-1 bcimru-1 bcir-1 bciu-3
bcrsu-1 bcru-1 bcsu-1 bcu-2
bimrsu-1 bimru-2 bimsu-1 bir-1
birs-1 birsu-2 biru-1 bis-2
bisu-2 biu-1 bmru-2 bmu-2
brsu-1 bru-2 bsu-1 bu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'