Dades del 20 de desembre

LLETRES: o + aegntv, PARAULES: 63
PUNTS: 251, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 3 1 2 0 0 1 7
e 1 0 0 0 1 1 0 3
g 3 4 1 4 0 0 0 12
n 1 7 3 3 3 0 0 17
o 1 1 0 1 0 0 0 3
t 2 5 3 1 1 0 0 12
v 1 4 0 3 0 1 0 9
Σ 9 24 8 14 5 2 1 63
Prefixos de dues lletres:
ag-1 an-3 at-3
eg-1 en-2
ga-6 ge-1 go-5
na-2 ne-3 no-12
on-2 ov-1
ta-2 to-10
va-4 ve-2 vo-3

Prefix freqüent de tres lletres:
nov-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
ona-6 ova-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
aegno-2 aegnot-4 aegnotv-1 aegnov-1
aenot-1 aenotv-2 aenov-1 agno-1
agnot-2 ago-2 agot-4 agotv-3
agov-3 ano-5 anot-7 anotv-2
anov-3 aot-3 aotv-2 egno-1
ego-1 eno-1 enot-1 enotv-1
enov-1 eotv-1 gno-1 got-1
no-1 not-1 ot-1 otv-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'