Dades del 21 de desembre

LLETRES: c + deins, PARAULES: 44
PUNTS: 267, TUTIS: 6 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 1 4 1 1 1 0 0 8
d 1 1 1 1 3 1 0 8
e 2 0 3 3 1 2 2 13
i 1 1 3 1 2 0 0 8
n 0 2 0 0 0 0 0 2
s 2 0 1 2 0 0 0 5
Σ 7 8 9 8 7 3 2 44
Prefixos de dues lletres:
ce-4 ci-4
de-5 di-3
ec-3 ed-1 en-3 es-6
ic-1 in-7
ne-1 ni-1
se-3 si-2

Prefix freqüent de tres lletres:
esc-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
nic-4 cis-4 dic-4

Hi ha 6 tutis:
- 1 de 7 lletres
- 3 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
cdei-3 cdein-3 cdeins-6 cdens-2
cdes-2 cdi-2 cdin-2 cdins-1
cdis-1 ce-1 cei-1 cein-2
ceins-4 ceis-1 cens-3 ces-2
cin-5 cins-1 cis-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'