Solucions del 21 de desembre

LLETRES: c + deins, PARAULES: 44

Tutis
| desencís, esciènid, esciènids, escíncid,
| escíncids, indecís

Palíndroms
| cec, cínic

Mots quadrats
| dic-dic

Solucions per prefixos
ce
| cec, cecidi, cens, cesi
ci
| cinc, cine, cinèsic, cínic
de
| decenni, decés, deïcidi, descens,
| desencís
di
| dic, dic-dic, disc
ec
| eci, ecidi, ecs
ed
| edènic
en
| encens, encès, encís
es
| escènic, esciènid, esciènids, escinc,
| escíncid, escíncids
ic
| ics
in
| incendi, incís, indecís, índic,
| indici, inic, inici
ne
| neci
ni
| nici
se
| sec, sedec, sedenc
si
| sic, síndic