Dades del 22 de desembre

LLETRES: r + abçenu, PARAULES: 111
PUNTS: 497, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 4 6 10 11 4 0 0 0 35
b 2 8 7 8 7 0 0 1 33
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 2 2 2 2 2 1 0 0 11
n 0 1 0 3 0 0 0 0 4
r 6 6 5 5 1 0 0 0 23
u 0 3 1 1 0 0 0 0 5
Σ 14 26 25 30 14 1 0 1 111
Prefixos de dues lletres:
ab-4 an-4 ar-26 au-1
ba-16 be-7 br-9 bu-1
en-4 er-7
na-3 nu-1
ra-9 re-9 ru-5
ur-5

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-13

Sufix freqüent de tres lletres:
era-12

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 6 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 3 de 6 lletres

Subconjunts:
abenr-8 aber-8 aberu-2 abnr-4
abnru-2 abr-10 abru-4 abçenru-1
abçr-4 aenr-10 aenru-1 aer-10
aeru-4 anr-9 anru-8 ar-3
aru-4 açenr-1 açr-3 benr-1
ber-4 beru-3 bru-2 enr-2
er-2 eru-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'