Solucions del 22 de desembre

LLETRES: r + abçenu, PARAULES: 111

Tutis
| benaurança

Palíndroms
| ara, arenera, rar

Mots quadrats
| barbar o bàrbar, berber, erer, rara,
| rau-rau, rere

Solucions per prefixos
ab
| abeurar, abraç, abraçar, abura
an
| anar, ànnera, anur, anura
ar
| ara, àrab, araban, arbrar,
| arbre, arbrer, arè, àrea,
| arena, arenar, arener, arenera,
| arn, arna, arnar, arner,
| arnera, arrabà, arran, arranar,
| arrear, arrere, arreu, arruar-se,
| arç, arçar
au
| aura
ba
| bananer, baner, banera, bar,
| barana, barb, barba, barbar o bàrbar,
| bàrbara, barber, barbera, barbre,
| barn, barra, barrar, barrera
be
| benaurança, berbena, berber, berena,
| berenar, beuarra, beure
br
| bran, brau, braç, braça,
| brea, bren, breu, bru,
| bruna
bu
| burra
en
| enarbrar, enarçar, enrere, enrunar
er
| era, erb, erer, erera,
| ererar, erra, errar
na
| nabera, nannar, narrar
nu
| nuar
ra
| rabera, ran, ranera, ranura,
| rar, rara, rau-rau, raure,
| raça
re
| rea, rebé, rebeure, rebre,
| ren, renà, renana, rere,
| reu
ru
| rua o ruà, ruana, ruera, runa,
| runar
ur
| urbà, urbana, urea, urna,
| urubú