Dades del 24 de desembre

LLETRES: g + adejlr, PARAULES: 158
PUNTS: 962, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 5 5 6 9 8 4 0 0 38
d 0 2 3 2 1 2 0 0 0 10
e 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
g 5 3 19 14 19 9 2 2 3 76
j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l 0 0 4 3 0 1 0 1 0 9
r 1 1 6 6 5 2 2 0 0 23
Σ 8 12 37 31 34 22 8 3 3 158
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ag-17 al-14 ar-6
da-2 de-5 dr-3
eg-1 er-1
ga-33 ge-19 gl-2 gr-22
le-1 ll-8
ra-2 re-21

Prefix freqüent de tres lletres:
gal-21

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-19

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
adeg-1 adegjlr-1 adegl-4 adeglr-10
adegr-11 adg-1 adgl-2 adglr-6
adgr-7 aeg-1 aegjlr-5 aegjr-2
aegl-5 aeglr-36 aegr-17 ag-2
agl-12 aglr-18 agr-8 deglr-1
degr-1 egl-1 eglr-3 egr-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'