Dades del 25 de desembre

LLETRES: a + cdeln, PARAULES: 136
PUNTS: 770, TUTIS: 10 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 9 10 6 5 2 3 38
c 2 11 12 12 10 1 4 52
d 3 4 3 2 1 1 0 14
e 2 1 1 1 1 2 2 10
l 1 2 4 2 2 1 0 12
n 1 3 1 3 0 1 1 10
Σ 12 30 31 26 19 8 10 136
Prefixos de dues lletres:
ac-3 ad-2 ae-1 al-21 an-11
ca-42 ce-5 cl-5
da-6 de-8
el-3 en-7
la-3 ll-9
na-8 ne-2

Prefix freqüent de tres lletres:
can-20

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-29

Hi ha 10 tutis:
- 3 de 7 lletres
- 3 de 8 lletres
- 4 de 9 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 acd-1 acde-3 acdel-7
acdeln-10 acden-4 acdl-6 acdln-2
acdn-2 acel-5 aceln-10 acen-4
acl-12 acln-5 acn-8 ad-2
ade-2 adel-5 adeln-3 aden-5
adl-6 adln-6 adn-5 ael-5
aeln-5 aen-2 al-4 aln-4
an-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'