Dades del 26 de desembre

LLETRES: t + acensv, PARAULES: 188
PUNTS: 938, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 9 11 13 7 3 0 0 45
c 1 4 7 5 5 1 2 0 25
e 3 2 6 11 4 7 0 2 35
n 2 2 3 3 0 0 0 0 10
s 1 3 6 4 3 2 3 1 23
t 7 13 13 4 1 0 1 0 39
v 1 3 3 2 2 0 0 0 11
Σ 17 36 49 42 22 13 6 3 188
Prefixos de dues lletres:
ac-8 an-12 as-9 at-14 av-2
ca-19 ce-6
en-11 es-21 et-2 ev-1
na-7 ne-3
sa-2 se-21
ta-23 te-15 ts-1
va-3 ve-8

Prefix freqüent de tres lletres:
est-16

Sufix freqüent de tres lletres:
ant-17

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acenst-10 acenstv-1 acent-13 acentv-1
acest-12 acet-6 acetv-2 acnst-1
acnt-12 acntv-1 acst-5 act-7
aenst-21 aenstv-4 aent-8 aentv-4
aest-14 aestv-2 aet-3 aetv-3
anst-6 ant-10 antv-1 ast-6
astv-2 at-2 atv-1 censt-3
cent-3 cest-1 cet-1 enst-4
ent-2 entv-2 est-9 estv-1
et-2 etv-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'