Solucions del 26 de desembre

LLETRES: t + acensv, PARAULES: 188

Tutis
| evanescent

Palíndroms
| etè, tacat, tannat, tat,
| tet, tevet

Mots quadrats
| tatà, tse-tse

Solucions per prefixos
ac
| acant, acasat, accent, acescent,
| acetat, acta, actant, acte
an
| anant, anatasa, ancat, anet o ànet,
| ansat, anseta, ant, anta,
| antec, anteca, antena, antenat
as
| asceta, asenet, aseta, assecant,
| assecat, ast, asta, àstat,
| asteca
at
| atac, atacant, atacat, atans,
| atea, atenenc, atenenca, atenès,
| atenesa, atent, atenta, atès,
| atesa, atestat
av
| avant, avet
ca
| canat, cancaneta, canescent, canet,
| cansat, cant, cantant, cantata,
| casat, caseta, casset, casseta,
| cast, casta, cat, catavent,
| catena, catet, cavet
ce
| censat, cent, centè, centena,
| cessant, cest
en
| encant, encantat, encast, encet,
| ennassat, entat, entenent, entès,
| entesa, entestat, envestat
es
| escacat, escassetat, escat, escata,
| est, esta, estaca, estanc,
| estanca, estannà, estannat, estant,
| estat, este, estès, estesa,
| estesat, esteta, esteva, esteve,
| esventat
et
| eta o età, etè
ev
| evanescent
na
| nacta, nacte, nansat, nanset,
| nat, nata, naveta
ne
| net, neta, nevat
sa
| sant, santa
se
| secant, secta, seents, senat,
| senet, sensat, sensata, sensatesa,
| sesta, set, seta, setanta,
| setantè, setantena, set-centè, set-centena,
| set-centes, set-cents, setè, setena,
| setet
ta
| tac, taca, tacaé, tacat,
| tacte, tan, tana, tanc,
| tanca, tancat, tannat, tant,
| tanta, tas, tasca, tassa,
| tast, tastavent, tastet, tat,
| tatà, tavà, tàvec
te
| tec, teca, tenassa, tenca,
| tens, tensa, tes, tesa,
| test, testa, tet, teta,
| tètan, teva, tevet
ts
| tse-tse
va
| vacant, vast, vasta
ve
| vènet, vèneta, vent, ventana,
| vessant, vesta, vet o vet ací o vet aquí, veta