Dades del 27 de desembre

LLETRES: u + ablmor, PARAULES: 124
PUNTS: 584, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 6 4 3 4 1 0 0 18
b 5 9 11 11 5 3 0 1 45
l 0 3 2 3 3 0 0 0 11
m 4 4 5 5 3 3 0 0 24
o 0 1 0 0 0 0 0 0 1
r 2 2 6 4 1 0 0 0 15
u 2 2 4 1 1 0 0 0 10
Σ 13 27 32 27 17 7 0 1 124
Prefixos de dues lletres:
ab-1 al-6 am-3 ar-3 au-5
ba-8 bl-3 bo-4 br-12 bu-18
la-1 ll-7 lo-2 lu-1
ma-8 mo-2 mu-14
om-1
ra-2 ro-2 ru-11
ul-6 um-2 ur-2

Prefix freqüent de tres lletres:
mur-8

Sufix freqüent de tres lletres:
lar-12

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 4 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
ablmoru-1 ablmru-5 ablmu-2 abloru-2
ablou-2 ablru-11 ablu-5 abmru-4
abmu-1 abru-4 abu-5 almoru-1
almru-8 almu-4 aloru-2 alou-1
alru-8 alu-5 amru-8 amu-1
aoru-2 aru-4 bloru-2 blou-1
blru-1 blu-2 bmoru-1 bmou-2
bmru-2 bmu-2 boru-5 bou-2
bru-2 bu-1 lmu-2 loru-2
lru-2 lu-1 moru-3 mou-1
mru-2 oru-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'