Dades del 28 de desembre

LLETRES: e + cinot, PARAULES: 59
PUNTS: 415, TUTIS: 12 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
c 1 3 5 0 7 1 3 0 0 20
e 4 2 4 1 1 1 0 0 1 14
i 1 0 0 1 0 2 0 0 1 5
n 3 1 1 2 0 2 0 0 0 9
o 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
t 3 1 1 2 1 1 0 0 0 9
Σ 12 7 13 6 9 7 3 0 2 59
Prefixos de dues lletres:
ce-7 ci-5 co-8
ec-5 en-3 eo-2 et-4
ie-1 in-4
ne-7 no-2
oc-1 oi-1
te-7 ti-2

Prefixos freqüents de tres lletres:
cen-5 con-5 tec-5

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-13

Hi ha 12 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 7 lletres
- 5 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 2 de 11 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
ce-1 cei-1 cein-2 ceino-1
ceinot-12 ceint-8 ceio-1 ceit-3
cenot-7 cent-3 ceo-2 ceot-3
cet-1 ein-1 einot-1 eint-2
eit-3 en-1 eno-1 enot-1
ent-2 et-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'