Dades del 29 de desembre

LLETRES: f + adimor, PARAULES: 95
PUNTS: 549, TUTIS: 4 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 0 1 5 5 2 2 0 16
d 0 1 0 1 2 0 1 1 6
f 5 10 18 6 6 3 2 1 51
i 0 0 0 0 0 2 1 0 3
m 0 2 2 1 2 1 0 0 8
o 1 0 1 1 0 0 0 0 3
r 0 2 3 2 0 1 0 0 8
Σ 7 15 25 16 15 9 6 2 95
Prefixos de dues lletres:
ad-3 af-9 am-4
di-5 do-1
fa-19 fi-9 fo-19 fr-4
id-2 io-1
ma-2 mo-6
of-3
ra-5 ri-3

Prefix freqüent de tres lletres:
for-16

Sufix freqüent de tres lletres:
ora-10

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
adf-1 adfi-2 adfimor-4 adfimr-1
adfior-6 adfir-3 adfm-1 adfmor-4
adfmr-1 adfor-11 adfr-4 afi-2
afim-1 afimor-2 afimr-3 afio-2
afior-2 afir-8 afm-2 afmo-1
afmor-6 afmr-2 afo-1 afor-7
afr-3 dfimor-3 dfio-3 dfior-1
fimor-2 fmor-2 fo-2 for-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'