Dades del 30 de desembre

LLETRES: x + abdiru, PARAULES: 70
PUNTS: 450, TUTIS: 5 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 1 4 3 3 2 1 16
b 0 2 5 4 5 3 2 1 22
d 1 1 0 1 0 1 0 0 4
i 0 2 0 0 0 0 0 0 2
r 0 0 2 1 1 0 0 0 4
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
x 1 2 8 7 2 1 0 0 21
Σ 3 9 16 17 11 8 4 2 70
Prefixos de dues lletres:
ab-4 ai-4 ar-7 au-1
ba-11 bi-2 br-2 bu-7
di-3 du-1
id-1 ix-1
ra-1 ru-3
ui-1
xa-15 xi-3 xu-3

Prefix freqüent de tres lletres:
xar-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 5 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
abdirux-5 abdirx-2 abdix-2 abdrux-1
abirux-6 abirx-2 abix-5 abrux-2
abrx-1 abux-1 adirux-2 adix-3
adrux-1 adrx-3 airux-9 airx-5
aix-5 arux-2 arx-3 aux-2
bdiux-1 birux-1 biux-1 dix-2
dux-1 iux-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'