Dades del 31 de desembre

LLETRES: o + acdimt, PARAULES: 195
PUNTS: 1080, TUTIS: 14 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 4 1 2 3 4 3 2 1 1 22
c 5 12 7 11 7 3 2 0 0 0 47
d 4 3 4 4 4 4 4 2 0 0 29
i 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 20
m 5 12 6 8 2 3 1 0 0 0 37
o 5 6 4 3 1 0 0 0 0 0 19
t 4 6 3 6 2 0 0 0 0 0 21
Σ 27 46 29 37 22 16 11 5 1 1 195
Prefixos de dues lletres:
ac-10 ad-3 am-3 at-6
ca-8 ci-1 co-38
da-3 di-15 do-11
ia-1 id-6 im-4 io-9
ma-6 mi-11 mo-20
oc-4 od-2 oi-5 om-1 oo-2 ot-5
ta-2 ti-5 to-14

Prefix freqüent de tres lletres:
com-15

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-20

Hi ha 14 tutis:
- 1 de perfecte
- 4 de 8 lletres
- 5 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acdimo-5 acdimot-14 acdio-9 acdiot-7
acdmo-4 acdmot-2 acdo-1 acdot-2
acimo-3 acimot-10 acio-3 aciot-8
acmo-4 acmot-4 aco-3 acot-9
adimo-2 adimot-2 adio-2 adiot-2
admo-3 admot-1 ado-1 adot-1
aimo-3 aimot-1 aio-1 aiot-4
amo-6 amot-5 aot-3 cdimo-3
cdimot-2 cdio-6 cdiot-1 cdo-2
cimo-6 cimot-4 cio-4 ciot-6
cmo-2 cmot-1 co-2 cot-3
dimo-3 dio-6 diot-3 dmo-1
do-1 dot-1 imot-2 io-2
iot-3 mo-1 mot-4 ot-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'