Dades del 2 de gener

LLETRES: g + aimnry, PARAULES: 108
PUNTS: 586, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 3 6 8 8 3 1 0 0 30
g 6 9 8 2 4 4 0 0 1 34
i 0 1 2 1 1 2 1 1 0 9
m 2 3 5 5 3 5 3 0 0 26
n 0 1 1 1 0 2 1 0 0 6
r 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 9 20 22 17 16 16 6 1 1 108
Prefixos de dues lletres:
ag-16 am-8 an-3 ar-3
ga-19 gi-8 gr-7
ig-4 im-4 ir-1
ma-23 mi-3
na-2 ng-1 ni-2 ny-1
ra-2 ri-1

Prefix freqüent de tres lletres:
mag-13

Sufix freqüent de tres lletres:
gar-11

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
ag-2 agi-4 agim-6 agimn-4
agimnr-6 agimnry-1 agimr-6 agin-4
aginr-8 aginry-3 aginy-1 agir-12
agm-7 agmn-1 agmnr-4 agmnry-2
agmny-2 agmr-10 agn-3 agnr-5
agny-1 agr-8 agry-1 gim-1
gin-3 ginr-1 giny-1 gir-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'