Dades del 3 de gener

LLETRES: e + acfin, PARAULES: 37
PUNTS: 220, TUTIS: 5 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
c 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 8
e 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7
f 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 10
i 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
n 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Σ 7 9 5 4 8 1 0 2 0 1 37
Prefixos de dues lletres:
ac-3 an-1
ca-4 ce-2 ci-2
ec-1 ef-3 ei-2 en-1
fa-3 fe-7
ie-1 in-2
ne-5

Prefix freqüent de tres lletres:
fen-6

Sufix freqüent de tres lletres:
cia-8

Hi ha 5 tutis:
- 2 de 7 lletres
- 2 de 10 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acef-1 acefi-2 acefin-5 acefn-1
acein-5 acen-4 aef-1 aefin-3
aefn-1 aei-1 aein-2 aen-2
ce-1 cefin-1 cefn-2 cei-1
cein-2 ein-1 en-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'