Dades del 4 de gener

LLETRES: i + chorst, PARAULES: 128
PUNTS: 570, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 1 9 7 7 6 3 0 33
h 0 0 0 0 1 1 0 2
i 2 5 1 3 3 1 0 15
o 2 5 3 4 1 0 0 15
r 3 3 3 4 1 0 0 14
s 3 4 0 4 0 0 0 11
t 5 9 10 4 7 2 1 38
Σ 16 35 24 26 19 7 1 128
Prefixos de dues lletres:
ci-11 co-15 cr-7
hi-2
ic-4 io-2 ir-5 is-2 it-2
oc-4 oi-3 oo-2 or-2 os-1 ot-3
ri-7 ro-7
si-7 so-4
ti-14 to-8 tr-16

Prefix freqüent de tres lletres:
tri-15

Sufix freqüent de tres lletres:
ric-8

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
chiorst-1 cio-4 cior-5 ciors-9
ciorst-4 ciort-11 cios-6 ciost-4
ciot-6 cir-6 cirs-2 cirst-2
cirt-6 cis-2 cist-4 cit-1
hiorst-1 io-2 ior-3 iors-6
iorst-10 iort-4 ios-3 iost-3
iot-3 irs-3 irst-4 irt-6
is-1 ist-3 it-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'