Dades del 5 de gener

LLETRES: s + aglmrt, PARAULES: 101
PUNTS: 546, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 3 3 2 5 2 1 2 2 21
g 1 2 4 4 1 0 0 0 0 12
l 1 1 2 2 3 2 0 0 0 11
m 1 0 2 2 4 1 1 0 0 11
r 1 2 3 0 2 2 0 0 0 10
s 1 7 6 7 2 1 0 0 0 24
t 1 3 3 3 1 1 0 0 0 12
Σ 7 18 23 20 18 9 2 2 2 101
Prefixos de dues lletres:
ag-1 al-2 am-2 ar-5 as-11
ga-8 gl-2 gr-2
la-3 ll-8
ma-11
ra-10
sa-24
ta-7 tr-4 ts-1

Prefix freqüent de tres lletres:
sal-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ssa-14

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Subconjunts:
aglmrst-1 aglrs-1 aglrst-1 agls-2
aglst-3 agmrs-1 agrs-10 agrst-3
ags-4 agst-1 almrs-2 alms-2
almst-2 alrs-4 alrst-8 als-8
alst-7 amrs-11 amrst-3 ams-5
amst-1 ars-7 arst-8 ast-6

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'