Solucions del 5 de gener

LLETRES: s + aglmrt, PARAULES: 101

Tutis
| malgastar

Palíndroms
| rasar

Solucions per prefixos
ag
| agràs
al
| allargassar, allassa
am
| amàs, amassar
ar
| argamassa, arramassall, arramassar, arrasar,
| arrasat
as
| asma, asmat, assalat, assalt,
| assaltar, assamarrar, ast, asta,
| àstat, astràgal, astral
ga
| garsa, garsar, gas, gasa,
| gasar, gassa, gastar, gatassa
gl
| glassa, glast
gr
| gras, grassa
la
| las, lassa, lassar
ll
| llagast, llagasta, llas, llassa,
| llassar, llast, llastar, llastrar
ma
| malgastar, malsà, maltasa, marassa,
| marràs, marrassà, marsala, mas,
| massa, matalàs, matràs
ra
| ramàs, ramassa, ramassar, ramassat,
| ras, rasa, rasar, rassa,
| rast, rastral
sa
| saga, sagal, sagrat, sal,
| sala, salar, salat, sallar,
| salm, salsa, salt, saltall,
| saltar, saltat, sama, sàmara,
| samarra, sara, saragata, sarg,
| sarga, sargar, sargàs, sarsa
ta
| tarràs, tars, tarsal, tas,
| tassa, tast, tastar
tr
| trasllat, trass, trast, trastam
ts
| tsar