Solucions del 6 de gener

LLETRES: l + acdemn, PARAULES: 158

Tutis
| encamellada

Palíndroms
| ala o alà, allà

Solucions per prefixos
ac
| acanalada
al
| ala o alà, alada, alana, alcà,
| alcaldada, alcalde, alcanna, alcea,
| aldea o aldeà, aldeana, alè, alemanda,
| alena, alenada, all, allà,
| allada, al·lè, al·lel, allèn,
| allenc, almanac, alna
am
| amelada
an
| anal, analema, anell, anella,
| anellada
ca
| cadell, cadella, cadellada, cal,
| cala, calada, càlam, calamac,
| calanca, calc, calca, cald,
| calda, caldea, calé o calè, calena,
| calenda, call, cal·la, callada,
| calm, calma, calmada, camal,
| camall, camallada, camell, camella,
| canadella, canal, canalé, canalla,
| canallada, cancell, candela, canell,
| canella
ce
| cecal, cel, celada, cell,
| cella o cel·la, cenacle
cl
| clac, claca, clam, clan,
| clec, cleca, cleda
da
| dal, dall, dalla, dallada
de
| decennal, dèdal, del, delada,
| dellà, delme
el
| ela, eldenc, eldenca, elenc,
| ell, ella, elm
em
| emmallada
en
| encall, encallada, encamellada, encelada,
| encenall, enllà, enllacada
la
| laca, làdan, lam, lama,
| lamé, làmed, lamel·la, lamel·lada,
| landa
le
| lema
ll
| lla, llac, llaca, llacada,
| lladella, llama, llamenc, llamenca,
| llana, llanada, llanda, llec,
| llema, lleme, llémena, llenca
ma
| macell, macla, maclada, mal,
| mala, malanada, mall, malla,
| mallada, mallal, malm, malnada,
| mamella, mamellada, mamellam, mandala
me
| medalla, mel, melada, melca,
| melé, melena, melmelada
na
| nadal, nadala, nadalenc, nadalenca