Solucions del 7 de gener

LLETRES: r + emost, PARAULES: 148

Tutis
| osmòmetre, remost, sostremort, sotmetre,
| temorós, termos

Palíndroms
| oró, remer, rossor, rotor,
| sorrós

Mots quadrats
| erer, rere, retret

Solucions per prefixos
em
| emetre
er
| erer, eret, erm, ermós,
| ermot, erro, error, ert
es
| ésser, èster, estèreo, estor,
| estorer, estoret, estort, estre,
| estrès, estret, estretor
et
| èter
me
| mer, mero, mesòmer, mester,
| mestre, meteor, metre, metro
mo
| mor o per mor de, morè, morer, moret,
| mormó, moro, morós, morro o morró,
| morrot, morrotós, mort, morter,
| morteret, morterot, motor
om
| ometre
or
| oró, oromo, oros, orto,
| ortoèster
os
| osmòmetre, ostrer, ostres
re
| rem, remer, remetre, remor,
| remorer, remorós, remost, remot,
| reòmetre, reotró, rere, res,
| ressò, ressort, rest, restret,
| ret, rètor, retort, retre,
| retret, retrò
ro
| rom, romer, ros, roser,
| rosetó, rosset, rossor, rost,
| rostre, rot, roter, rotor
se
| semestre, ser, serè, sermó,
| serós, sester
so
| somer, somerer, somort, sor,
| sorrer, sorrós, sort, sorter,
| sortós, sostre, sostremort, sotmetre
te
| témer, temor, temorós, ter,
| terme, termes, termòmetre, termomotor,
| termos, terrè, terrer, terrestre,
| terror, terrós o terròs, terrossós, tesor
to
| tor, torer, torero, toret,
| toro, torr, torre, torrer,
| torró, tors, tort, torter,
| tortó, tostorro
tr
| trémer, tremor, tres, tresè,
| treset, tresor, tresorer, tret,
| tro, tros, trot, troter,
| trotó