Dades del 8 de gener

LLETRES: c + deinrt, PARAULES: 141
PUNTS: 864, TUTIS: 6 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 2 13 11 12 10 3 4 0 55
d 1 0 0 4 6 2 2 0 15
e 1 1 4 6 2 2 0 0 16
i 0 1 3 3 5 3 1 2 18
n 0 2 0 1 1 0 0 0 4
r 2 1 4 2 4 2 2 1 18
t 2 1 2 5 3 2 0 0 15
Σ 8 19 24 33 31 14 9 3 141
Prefixos de dues lletres:
ce-21 ci-19 cr-14 ct-1
de-8 di-6 dr-1
ec-3 ed-2 ei-1 en-6 er-2 et-2
ic-1 id-1 in-14 ir-1 it-1
ne-2 ni-2
re-12 ri-6
te-9 ti-1 tr-5

Prefix freqüent de tres lletres:
cin-10

Sufix freqüent de tres lletres:
tic-16

Hi ha 6 tutis:
- 3 de 9 lletres
- 3 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
cdei-3 cdein-3 cdeinr-1 cdeinrt-6
cdeint-5 cdeir-3 cdeirt-9 cdeit-4
cdenr-4 cdent-2 cder-1 cdert-1
cdi-2 cdin-2 cdinr-2 cdir-1
cdit-1 ce-1 cei-1 cein-2
ceinr-3 ceinrt-13 ceint-8 ceir-5
ceirt-7 ceit-3 cenr-1 cenrt-9
cent-3 cer-6 cert-5 cet-1
cin-5 cinr-2 cinrt-2 cint-1
cir-6 cirt-6 cit-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'