Solucions del 8 de gener

LLETRES: c + deinrt, PARAULES: 141

Tutis
| dendrític, a dretcient, indirecte, intercedir,
| interdicte, reincident

Palíndroms
| cec, cínic, recer

Mots quadrats
| dic-dic, ric-ric

Solucions per prefixos
ce
| cec, cecidi, cedent, cedir,
| cedre, cedrí, cendrer, cent,
| centè, centener, centenni, centre,
| cèntric, cer, cerc, cerer,
| ceri, cèric, cerndre, cert,
| cèrtid
ci
| a cient de, cinc, cinc-centè, cindri,
| cine, cineri, cinerític, cinètic,
| cínic, cint, cinter, circ,
| cirer, cirerer, ciri, cirier,
| citinet, citrí, cítric
cr
| crec, credencer, crèdit, creditici,
| creient, cretenc, cretí, crètic,
| cric, cricètid, crin, crit,
| criteri, crític
ct
| ctenidi
de
| decenni, decent, decidir, decidit,
| decret, deïcidi, dendrític, detrític
di
| dic, dic-dic, dicteri, díctic,
| dietètic, directe
dr
| a dretcient
ec
| ecètic, eci, ecidi
ed
| edènic, edicte
ei
| eidètic
en
| encendre, encert, encertir, encet,
| enterc, entèric
er
| erecte, èrtic
et
| ètic, ètnic
ic
| ictèric
id
| idèntic
in
| incendi, incentre, incert, incident,
| incidir, indecent, índic, indicet,
| indici, indirecte, inic, inici,
| intercedir, interdicte
ir
| irídic
it
| ítric
ne
| neci, nerític
ni
| nici, nítric
re
| rec, recent, recer, recinte,
| recte, reditici, reientinc, reincident,
| reincidir, renec o rènec, rètic, reticent
ri
| ric, ricí, riciner, ricínic,
| ric-ric, rierenc
te
| tec, teci, tecneci, tècnic,
| tenrec, tercer, tercet, terrenc,
| tètric
ti
| tic
tr
| trenc, tricenni, trièdric, trinc,
| tritici